10 tips voor ondernemers/eigenaren

Hier vindt u de nodige tips voor de initiatiefnemende ondernemers, die succesvol een BIZ willen starten. Zij zullen tegelijk 4 ballen in de lucht moeten houden: ambitie, soort activiteiten, de (verdeling van de) kosten en de keuze van het gebied. Het daaruit resulterende pakket moet zo zijn samengesteld, dat er een meerderheid van ondernemrs is te motiveren om uiteindelijk vóór te stemmen.

Bedenk dat dat niet gemakkelijk gaat, want welke gebruiker/eigenaar stemt vrijwillig vóór lastenverzwaring? Dus de voordelen moeten écht evident zijn! Deze les is al uit de internationale verkenning te halen, maar is mij in de praktijk ook steeds bevestigd.
Daarnaast onderscheid ik uit de internationale literatuur en eigen ervaring de volgende succesfactoren van een geslaagde BIZ :
>  breed gedeelde visie
>  inspirerende/wilskrachtige leiding
>  goede communicatie met de potentiële leden
>  wil om samen te werken
>  balans in projecten t.o.v. wensen bedrijven
>  haalbare BIZ-bijdrage
>  financiële zekerheid
>  de professionaliteit van de organisatie
>  nauwgezet monitoren van resultaten

Daaruit heb ik de volgende tips afgeleid:

1) Weet wat je wil: visie en leiderschap zijn doorslaggevend. Denk als initiatiefnemers goed na wat je wil verbeteren t.o.v. de situatie in de oude ondernemers-vereniging. Vorm je een beeld van de doelgroepen die je nog kunt binnen halen en die de omzet kunnen verhogen. Begin met de hoofdlijnen uit te zetten over: het gebied, het kwaliteitsniveau, de soort ondernemingen, de gewenste activiteiten en de hoogte van de bijdrage.

2) Als je met een 1e BIZ geen risico wilt lopen, dan kan je het best vertrekken op het pakket van de oude ondernemersvereniging, maar dan kwalitatief beter. Zorg dat alle beoogde deelnemers voordeel hebben bij het pakket. Hou de BIZ-bijdrage laag: ga op het zelfde of zelfs iets lager zitten dan de oude ondernemersvereniging/eigenarenbijdrage(?); je extra opbrengst is dan die van de freeriders (dat is samen met dhet passieve deel al gauw 60%!) Wees bij een verlenging ook voorzichtig met het opschroeven van de ambitie als je niet zeker weet dat de meerderheid dat ook wil.

3) Allereerst en bovenal: COMMUNICEER met iedereen die met de op te richten BIZ te maken heeft! Benut je netwerk intensief:
>  met je bestuur
>  met de leden van de ondernemersvereniging
>  met de andere gebruikers en/of eigenaren
>  met de gemeente
>  met de bewoners van je gebied

4) Zet bij de werving je energie op de meest belovende groepen:
>  eerst: win de leden van je ondernemersvereniging(dan heb je al 30 à 40%) en/of actieve vastgoedeigenaren ,
>  daarna: de twijfelaars die alleen mee willen doen als iedereen mee doet (dit is de strategische groep, meestal even groot als de eerste, dan heb je ca 70%)
>   als er nog energie over is: de echte tegenstanders en eigenaren van leegstaande panden

5) Kies het gebied zo dat je naast de nodige samenhang de meeste voorstemmers organiseert, bijvoorbeeld door met een (samenhangend) deel van het gebied te starten.

6) Ga uit van een benodigde tijdsduur voor de oprichting voor een gemiddelde BIZ van 3/4 jaar vanaf het eerste voornemen van de ondernemersvereniging/initiatiefnemers tot en met de draagvlakmeting (zie voorbeeldplanning). De tijd is te verkorten door een slimme parallelplanning maar overschat die mogelijkheid niet.

7) Onderhandel met de gemeente over een goede ServiceLevel Agreement / basisdiensten-overeenkomst, die zichtbare voordelen biedt t.o.v. de bestaande situatie. Voor de gemeente heeft de BIZ ook voordelen (zie tips gemeente). Ontlok de gemeente daarom toezeggingen. Probeer de gemeente bijvoorbeeld zover te krijgen dat je een kwartiermaker/winkelstraatmanager voor een half jaar krijgt om het complexe project van een BIZ te laten slagen. Ook al werk je met je bestuur hard, het oprichten van een BIZ is erg veel werk.

8) Leg in de uitvoeringsovereenkomst vast, dat je voor lopende en toekomstige subsidies in aanmerking blijft komen, ook na de oprichting van de BIZ. Vraag de gemeente om voorfinanciering van de BIZ-subsidie, omdat je anders erg lang op je geld moet wachten. Onderhandel over de perceptiekosten (in de praktijk variërend van 2 tot 10%)

9) Zorg in je BIZnessplan voor voldoende professionaliteit van je BIZ-organisatie. Zichtbaarheid op straat van fysieke projecten is heel belangrijk, maar vergeet niet de ondersteuning van het management en organisatiekracht voor de projecten. Beperkt in omvang maar effectief gericht op waar het echt nodig is om vaart in de projecen te krijgen.

10) De draagvlakmeting wordt door de gemeente georganiseerd, maar de uitkomst is sterk afhankelijk van de lobby door de ondernemers naar de ondernemers. Onderhandel met de gemeente/notaris over het draagvlakreglement. Zet op de draagvlakmeting maximaal in, want hier wordt de beslissende stap gemaakt. Organiseer bijeenkomsten vooraf en bezoek de ondernemers zo mogelijk 2x. Bij ontvangst van het stembiljet (bij voorkeur door de gemeente uit te reiken) en om na te vragen of ze het hebben ingevuld. Veel stemmingen sneuvelen op te lage opkomst.