Downloads van interessante BIZ-documenten

Nieuwe BIZ-wet

Definitieve BIZ-wet (19 oktober 2014)

Memorie van toelichting BIZ-wet 2014

Eindverslag Eerste Kamer BIZ-wet 2014

Memorie van antwoord BIZ-wet 2014 Eerste Kamer

 

Oprichtingen onder Experimentenwet

Tabel met alle 113 oprichtingen onder de Experimentenwet

Brief Minister EZ over monitoring 2009

Monitoring 2009 Berenschot en bijlage bij monitor 2009 BIZzen in oprichting

Evaluatierapport Berenschot dd 24-8-2012 over de Experimentenwet

 

Nederlandse literatuur over BID/BIZ:

Business Improvement District, Menger, Olden, Zweedijk, oktober 2005

BID's, draagvlak, vormgeving en voorwaarden voor toepassing, Regioplan, sept 2006

Parkmanagement en BID's, Menger, Olden, Real Estate 6-2006

Ondernemer investeert in zijn omgeving, Menger, ROM-magazine, 6-2006

Real Estate, Het heft in eigen hand, Bart van Ratingen, nov 2010

Lappendeken van investeringszones, R. van Melik en I. van Aalst, Geografie feb 2011

8 tips voor een betere BIZ-wet, BT Bedrijventerrein, Mannaart, Menger,2011 , VII, nr 5

BIZ-wet loopt ten einde, Experiment geslaagd, BT Bedrijventerrein, 2011, VII nr 6

 

Experimentenwet BIZ

Experimentenwet BIZ

Memorie van Toelichting Experimentenwet BIZ

Experimentenwet in werking treding

 

Monitoring oprichting BIZzen

Brief Minister EZ over monitoring 2010

Evaluatie Berenschot 2013

Monitoring 2010 Berenschot

Brief Minister EZ over monitoring 2009

Monitoring 2009 Berenschot

bijlage bij monitor 2009 BIZzen in oprichting

 

Informatie benodigde tijd voor oprichting

Tijdschema BIZ

 

Hieronder treft u downloads aan voor BIZ-oprichtingsdocumenten uit de eerste fase, die in de meeste gevallen op het internet te vinden zijn. Opname houdt geen aanbeveling noch kwaliteits- oordeel in.

Statuten BIZ-stichting of -vereniging

VNG-modelstatuut BIZ-vereniging

Weert statuut BIZ-stichting

Den Haag Buurtschap Centrum statuut BIZ-vereniging

Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder BIZ-vereniging

 

Oude BIZnessplannen

Oud Rijswijk

Buurtschap Centrum 2005 Den Haag

Begroting Hoogeveen 2010 -2014

 

Oude Uitvoeringsovereenkomsten BIZ

Model Den Haag

Weert

Rijswijk

Gijsbrecht e.o., Hilversum

Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder

Weert

 

Oude heffingsverordeningen BIZ

VNG-modelverordening

Toelichting VNG-modelverordening

Model-heffingsverordening Den Haag

Verordening + raadsbesluit Hilversum

Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder

Oud-Rijswijk

Bergen op Zoom

Utrecht Rijnsweerd

 

Oude draagvlakmeting reglementen

Hilversum

Den Haag

Rijswijk